උණුසුම් පුවත්
Search
japan

කොවිඩ් නිසා වැසුණු ජපානය විදෙස් සංචාරකයින්ට යළි විවෘත කරයි

174

කොවිඩ් වසංගතය හේතුවෙන් වසර 02ක කාලයක් විදේශිකයන් වෙනුවෙන් වසා දමා තිබූ ජපානය යළි විදෙස් සංචාරකයන්ට විවෘත කිරීමට එරට රජය තීරණය කර තිබෙනවා.

ලබන ඔක්තෝබර් මාසයේ සිට ජපානය මෙසේ සිය දේශසීමා විදේශිකයන් සඳහා විවෘත කිරීමට නියමිතව ඇති බව සඳහන්.

ඒ අනුව එරටට එන විදෙස් සංචාරකයන්ට ඔක්තෝබර් 11 දා සිට වීසා බලපත් අයැදුම් කිරීම අනවශ්‍ය බව ද ජපන් රජය නිවේදනය කර සිටිනවා.

කෙසේ වුවද ජපානයට එන විදෙස් සංචාරකයන් කොවිඩ් මර්දන එන්නත් 03ක් ලබාගත් බව සහතික කරන වාර්තාවක් හා කොවිඩ් ආසාදනය සෘණ බව පෙන්වන සහතිකයක් ජපානයට එන විට ගෙන ඒම අනිවාර්ය කර ඇති බව ද සඳහන්.