උණුසුම් පුවත්
Search

රාජ්‍ය සේවකයින්ට සිකුරාදා නිවාඩු දෙන චක්‍රලේඛය නිකුත් කරයි

58

රාජ්‍ය සේවකයන් සඳහා සිකුරාදා දින නිවාඩු ලබාදීමට අදාළ චක්‍රලේඛය නිකුත් කර තිබෙනවා.

රාජ්‍ය පරිපාලන, ස්වදේශ කටයුතු පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් එම්.එම්.පී.කේ මායාදුන්නේගේ අත්සනින් මෙම චක්‍රලේඛය නිකුත් කර ඇත.

සිකුරාදා දිනය නිවාඩු දිනයක් කරනු ලැබුවත් සතියේ වෙනත් දිනයක් රජයේ නිවාඩු දිනයක් වුවහොත් එම සතියේ සිකුරාදා දිනය සාමාන්‍ය දිනයක් ලෙස සලකා කාර්යාල විවෘත කළ යුතු බව ද එහි සඳහන් වේ.

එම චක්‍රලේඛය පහතින් දැක්වේ.
Leave a Reply

Your email address will not be published.