උණුසුම් පුවත්
Search
dayana

”මට තේ කොළ ගන්නවත් සල්ලි නෑ, ඡන්ද එපා” – ඩයනා ගමගේ

151

මේ අවස්ථාවේ ඡන්දයක් අවශ්‍ය නැති බවත් එය සියලු ජනතාවගේ ඉල්ලීම බවත් රාජ්‍ය ඇමතිනි ඩයනා ගමගේ පවසනවා.

“මගේ අමාත්‍යංශයේ තේ කොල ටික ගන්නවත් මුදලක් නැහැ. ආයෝජකයන් ආවොත් ලැජ්ජා වෙනවා. එහෙම තියෙද්දී කොහොමද ඡන්ද තියන්නේ??? මැතිවරණයට ඕන කරන හැම එකක්ම පිටරටින් ගෙන්න ඕනේ. තීන්ත, කඩදාසි, පෑන් පැන්සල් පවා ආනයනය කරන්න ඕනේ….. ඒවා ඇණවුම් කරන්න සල්ලි නැහැ. මේ විහිළු වහාම නතර කළ යුතුයි”

පසුගිය (19) වැනිදා මැතිවරණ වියදම් නියාමන සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත විවාදයට එක්වෙමින් ඩයනා ගමගේ මේ පිලිබඳව දීර්ඝ විස්තරයක් ඉදිරිපත් කරනු ලැබුවා.