උණුසුම් පුවත්
Search
bus fees

අනිද්දා සිට යළිත් ඉහළ යන බස් ගාස්තුව මෙන්න – අවම ගාස්තුවත් රුපියල් 40 දක්වා ඉහළට

211

පුද්ගලික බස් රථ වල අවම බස් ගාස්තුව රුපියල් 40 දක්වා වැඩි කිරීමට තීරණය කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව 30%කින් බස් ගාස්තු සංශෝධනය කෙරෙන අතර අනිද්දා මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට එම තීරණය ක්‍රියාත්මකයි.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *