උණුසුම් පුවත්
Search
BUS 1 3

අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට සංශෝධිත බස් ගාස්තු මෙන්න

183

අද (30) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට බලපැවැත්වෙන පරිදි ඉහළ යන බස් ගාස්තු සම්බන්ධයෙන් ජාතික ගමනා ගමන කොමිෂන් සභාව විශේෂ නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබෙනවා.

එම නිවේදනය පහතින්.

1 6

2 6
3 5
4 6
5 5Leave a Reply

Your email address will not be published.