උණුසුම් පුවත්
Search
petrol

හෙට සිට වැඩි වන ඉන්ධන මිල මෙන්න

267

ඉන්ධන මිල වැඩි කිරීම හෙට (24) සිට ක්‍රියාත්මක වන බව ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථා‌වේ ආරංචි මාර්ග උපුටා දක්වමින් ඩේලි මිරර් පුවත් සේවය වාර්තා කර සිටිනවා.

ඩේලි මිරර් පුවත් සේවය වාර්තා කරන්නේ සෑම ඉන්ධන වර්ගයකම මිල රුපියල් 60කට වැඩි මිලකින් වැඩි කිරීමට නියමිත බවයි.

ඒ අනුව ඔක්ටේන් 92 පෙට්‍රල් ලීටරයක මිල රුපියල් 74 කින්, ඔක්ටේන් 95 පෙට්‍රල් ලීටරයක මිල රුපියල් 78 කින්, ඔටෝ ඩීසල් ලීටරයක මිල රුපියල් 56 කින්, සුපර් ඩීසල් ලීටරයක මිල රුපියල් 56 කින් සුපිරි ඩීසල් මිල රුපියන් 65 කින් සහ භූමිතෙල් ලීටරයක් ​​රුපියල් 210 කින් ඉහළ නැංවිමට නියමිත බව එම පුවත් සේවය වැඩිදුරටත් වාර්තා කර තිබේ.

Source – Ada
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *