උණුසුම් පුවත්
Search
havlock city mall

සුපිරි සාප්පු සවාරියකට ඔක්තෝම්බරයේ විවෘත වෙන ‘හැව්ලොක් සිටි මෝල්‘

1300

ශ්‍රී ලංකාවේ නවතම සුපිරි සාප්පු සංකීර්ණය ‘හැව්ලොක් සිටි මෝල් ‘ (Havelock city mall) 2023 ඔක්තෝබර් 19 දින විවෘත කිරීමට සූදානම් වේ. කොළඹ නගර මධ්‍යයේ හැවිලොක් ටවුන්හි පිහිටි ලෝක මට්ටමේ සාප්පු සවාරි විනෝදාස්වාද ස්ථානයක් බවට මෙය ඉදිරියේදී පත්වනු ඇත.

ඕවර්සීස් රියල්ටි (සිලෝන්) පීඑල්සී විසින් සංවර්ධනය කර තිබෙන මෙම සාප්පු සංකීර්ණය වර්ග අඩි 200,000කට වඩා විහිදෙන්නකි. ODEL, Mango,Cool Planet, Mimosa,Sona Mandhir ඇතුලු විලාසිතා සාප්පු Singer, Abans, Samsung, iStudio ඇතුළු විදුලි හා ඉලෙක්ට්‍රොනික් සාප්පු Roots, PappaRich, Harpors, Pizza Hut, KFC, Burger King ඇතුළු ආහාර පාන අවන්හල් Cargills Food Hall සුපිරි වෙළෙඳ සැල, Scope Cinema ඇතුළු ප්‍රමුඛතම සන්නාම මේ සමග අත්වැල් බැඳගෙන තිබේ.

අලෙවිසැල් 132ක විලාසිතා, විනෝදාස්වාද, ආහාර පාන වර්ග, සේවා, ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ, ගෘහ උපකරණ සහ තෑගි ඇතුළු විවිධ දේ ඇතුළත්ය.

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම සහ එකම විශාල ආකෘතියේ IMAX සිනමා ශාලා ආසන 1,000ක, තිර හයේ බහු පරිමාණයකින් නිමකර ඇතැයි දන්වා තිබේ.

කුඩා දරුවන්ට විනෝද ඒකකයක් මෙන්ම Jungle Zone කඳු නැගීමේ පවුර Ocean Zone ජල ක්‍රීඩා ක්‍රියාකාරකම් රාශියක් සහිත ක්‍රීඩාවන්ද ඉදිරිපත් කරයි.

මුළු පවුලටම ඒආර් සහ වීආර් ක්‍රීඩා පිරිනමන ක්‍රීඩා ආකේඩ් එකක්ද ඇත.

11