උණුසුම් පුවත්
Search
government office

රාජ්‍ය සේවකයින් සතියේ දින 05ම සේවයට කැඳවීමට රජයේ අවධානය

126

රාජ්‍ය සේවකයින් සතියේ දින 05ම සේවයට කැඳවීම සම්බන්ධයෙන් රජයේ අවධානය යොමුව තිබෙනවා.

ඉන්ධන හිඟය හේතුවෙන් හටගත් අර්බුදකාරී වාතාවරණය හමුවේ රාජ්‍ය සේවකයින් සේවයට කැඳවීම මෙතෙක් සීමා කර තිබු අතර කෙසේ වෙතත් රට තුළ ඉන්ධන අර්බුදය යම් ප්‍රමාණයකට සමනය වී පොදු සේවාවන් ක්‍රියාත්මක වන බැවින් මහජනතාව රජයේ කාර්යාල වෙත සේවාවන් ලබාගැනීම සඳහා සතියේ වැඩ කරන සෑම දිනකම සාමාන්‍ය පරිදි පැමිණෙන බව නිරීක්ෂණය වී ඇති බව සඳහන්.

ඒ අනුව රජයේ කාර්යාල වල කටයුතු සාමාන්‍ය පරිදි පවත්වාගෙන යාමේ අවශ්‍යතාව මතුව ඇති බැවින් සිදුවන ප්‍රමාදයන් අවම කර ගැනීම සඳහා රාජ්‍ය සේවකයින් සතියේ දින පහේම සේවයට කැඳවීම කෙරෙහි රජයේ අවධානය යොමුව ඇති බවය වාර්තා වනවා.

රට තුළ උද්ගත වූ ඉන්ධන අර්බුදය හමුවේ පසුගිය ජූලි මස 24 වනදා සිට මාසයක කාලයක් රජයේ සේවකයින් සේවයට කැඳවීම සීමා කරමින් චක්‍රලේඛයක් නිකුත් කරනු ලැබුවා.

ඒ අනුව, අදාළ කාලසීමාව අවසන් වීමෙන් අනතුරුව රට තුළ පවතින තත්ත්වය සලකාබලා රාජ්‍ය සේවකයින් සතියේ දින පහේම සේවයට කැඳවීම සම්බන්ධයෙන් තීරණයක් ගැනීමට නියමිතව ඇති බව සඳහන්.

කෙසේ වෙතත් දැනටමත් දිස්ත්‍රික් සහ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල මට්ටමින් රාජකාරී අවශ්‍යතා සලකා බලා සතියේ දින 05ම නිලධාරීන් සේවයට කැඳවීම සම්බන්ධයෙන් අවශ්‍ය පියවර ගන්නා ලෙස අදාළ ලේකම්වරුන්ට උපදෙස් ලබා දී ඇති බව වාර්තා වනවා.
Leave a Reply

Your email address will not be published.