උණුසුම් පුවත්
Search
pooja bumi

නව පූජා භූමි 03ක් ගැසට් කරයි

156

නාගරික සංවර්ධන සහ නිවාස අමාත්‍යංශය මගින් නව පූජා භූමි 03ක් ගැසට් මගින් ප්‍රකාශයට පත් කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව අම්පාර පොතුවිල් මුහුදු මහා විහාරය, හුණුපිටිය ගංගාරාම විහාරය සහ කූරගල රජමහා විහාරය මෙලෙස නම් කර ඇති නව පූජා භූමි වේ.

මේ වන විට ගැසට් මඟින් නම් කර ඇති පූජා භූමි ගණන 78කි.
Leave a Reply

Your email address will not be published.