උණුසුම් පුවත්
Search
railway

අද සිට සියලු දුම්රිය ආසන වෙන් කිරීම් ඔන්ලයින් ක්‍රමයට

119

කල්තියා වෙන් කර ගත හැකි දුම්රිය ආසන වෙන් කිරීම් අද (14) සවස සිට මුළුමනින්ම මාර්ගගතව සිදු කිරීමට දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව විසින් පහසුකම් සලසා තිබේ.

මෙම සේවාව මඟින් සාමාන්‍ය පරිදි දුම්රිය ආසන වෙන් කර ගැනීම සඳහා මෙන්ම වොරන්ට් බලපත්‍ර මඟින් ආසන වෙන් කර ගැනීම සඳහා ද අවස්ථාව සලසා දී තිබෙන බව වාර්තා වේ.

ඒ අනුව www.seatreservation.railway.gov.lk වෙබ් අඩවිය හෝ මොබිටෙල්, හච් හා එයාර්ටෙල් යන දුරකථන ජාල හරහා 365 ඇමතීමෙන් ද, ඩයලොග් දුරකථන ජාලයෙන් 444 ඇමතීමෙන් ද, ටෙලිකොම් ස්ථාවර දුරකථන ජාලයෙන් 1265 ඇමතීමෙන් ද මෙම සේවාව ලබාගත හැකිය.

එසේම ‘Sri Lanka Railways Reservation’ යන ජංගම දුරකථන යෙදවුම හරහා ද ආසන වෙන් කරවා ගැනීමේ පහසුකම සලසා දී තිබේ.