උණුසුම් පුවත්
Search
train 1 1

මෙරට ඉතිහාසයේ පළමු වරට මගී ප්‍රවාහන දුම්රියක් ඉන්ධන නොමැතිව අතරමඟ නවතියි

224

මගීන් රැගෙන ධාවනය වෙමින් තිබූ දුම්රියක් ඉන්ධන අවසන් වීමෙන් අතරමඟ නතර වී තිබෙනවා.

එලෙස නතර වී ඇත්තේ අද (23) සවස 4.30ට කොළඹ කොටුවෙන් පිටත් වූ දුම්රිය යි.

හලාවත බලා ධාවනය වෙමින් තිබූ අදාළ දුම්රිය පේරලන්ද ප්‍රදේශයේ දී එලෙස නතර වී ඇත.
Leave a Reply

Your email address will not be published.