උණුසුම් පුවත්
Search
fitch ratings

ශ්‍රී ලංකාව ෆිච් ශ්‍රේණිගත කිරීම් “සීසීසී” සිට “සීසී” දක්වා තවත් පහළ දමයි

226

බ්‍රහස්පතින්දා ශ්‍රී ලංකාවේ දිගුකාලීන දේශීය – මුදල් ණය ශ්‍රේණිගත කිරීම එනම් ”ෆිච් ශ්‍රේණිගත කිරීම්” “සීසීසී” සිට “සීසී” දක්වා ලකුණු දෙකකින් පහත හෙළා ඇති බව රොයිටර් වාර්තා කරනවා.

එම වාර්තාවට අනුව, ඉහළ පොලී පිරිවැය සහ පහත වැටීම සඳහා දැඩි දේශීය මූල්‍යකරණ කොන්දේසි හමුවේ Fitch දේශීය මුදල් ණය පැහැර හැරීමක් වී ඇති බව සඳහන් වනවා.

1948 දී බ්‍රිතාන්‍යයෙන් නිදහස ලැබීමෙන් පසු ශ්‍රී ලංකාව ආර්ථික අවභාවිතයේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස මෙන්ම ප්‍රධාන සංචාරක ව්‍යාපාරයට බාධා ආ COVID -19 වසංගතයේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස එහි දරුණුතම මූල්‍ය කැළඹීමට ලක්ව තිබෙනවා.