උණුසුම් පුවත්
Search

සහල් වලට උපරිම සිල්ලර මිලක් නියම කරමින් අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනයක්

118

පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය විසින් සහල් අලෙවියට උපරිම සිල්ලර මිලක් නියම කරමින් අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් ප්‍රකාශයට පත්කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව දේශීය සුදු හෝ රතු කැකුළු සහල් කිලෝවක් අලෙවි කළ හැකි උපරිම සිල්ලර මිල වන්නේ රුපියල් 210කි.

මෙම නියමය කඩ කර කටයුතු කරන පාර්ශව සම්බන්ධයෙන් නීතිමය පියවර ගන්නා බව ද එම නිවේදනයේ වැඩිදුරටත් සඳහන් වේ.
Leave a Reply

Your email address will not be published.