උණුසුම් පුවත්
Search
current bill

අගෝස්තු මුල සිට විදුලි ගාස්තුව 69%කින් ඉහළට

77

විදුලි ගාස්තුව ලබන අගෝස්තු මස මුල සිට ඉහළ දමන බවත් එහි දී දැනට පවතින විදුලි ගාස්තුව සියයට 69% කින් පමණ ඉහළ යාමට ඉඩ ඇති බවත් මහජන උපයෝගීතා කොමිසම සභාපති ජනක රත්නායක පවසනවා.

විදුලිබල මන්ඩලය සියයට 130ක ගාස්තු ඉහළ දැමීමක් ඉල්ලා සිටිය ද පහළම විදුලි පාරිභෝගිකයන්ට සහන ලබාදෙමින් මෙම ගාස්තු ඉහළ දැමීම ක්‍රියාත්මක කරන බවයි ඔහු වැඩිදුරටත් පවසන්නේ.
Leave a Reply

Your email address will not be published.