උණුසුම් පුවත්
Search
government office

ඡන්ද අපේක්ෂක රාජ්‍ය සේවකයින්ට සහනයක්

254

පැවැත්වීමට නියමිත පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම වෙනුවෙන් නාම යෝජනා භාර දී අපේක්ෂකත්වයේ සිටින රාජ්‍ය සේවකයින් සඳහා සහනයක් ලබා දීමට තීරණය කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව මාර්තු මස 09 වන දින සිට එම ඡන්ද විමසීම ප්‍රමාද වන කාලය තුළ අදාළ නිලධරයාගේ මූලික වැටුප පමණක් ගෙවීම සුදුසු බවට නිර්දේශ කර මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව මගින් රාජ්‍ය පරිපාලන ලේකම්වරයා වෙත දැනුම්දීමක් සිදුකර ඇති බව සඳහන්.

2023 පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම සඳහා රජයේ නිලධරයින් 3000ක් පමණ නාමයෝජනා භාර දී තිබෙන අතර ඉන් වැඩි පිරිසක් ගුරුවරුන් වන බව සඳහන්.

ඔවුන් ඒ සඳහා එම සේවා ස්ථාන වලින් වැටුප් රහිත නිවාඩු අනුමත කර ගෙන ඇති බව ද වාර්තා වනවා.

අදාළ ලිපිය පහතින්

MR 44 S