උණුසුම් පුවත්
Search
ranil 1 1

අගමැතිගේ යෝජනාවකට අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය

235

පවතින අයහපත් ආර්ථික තත්වය හේතුවෙන් පීඩාවට පත් ජනතාවට සහන සැලසීමට හා රාජ්‍ය සේවා බාධාවකින් තොරව පවත්වාගෙන යාමට අවශ්‍ය අරමුදල් සපයා ගැනීම සඳහා පාර්ලිමේන්තුව වෙත පරිපූරක ඇස්තමේන්තුවක් ඉදිරිපත් කිරීමට අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ ඉදිරිපත් කළ යෝජනාවකට අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය හිමිව තිබෙනවා.

එමගින් රුපියල් බිලියන 695ක ප්‍රතිපාදන ජාතික අයවැය දෙපාර්තමේන්තුවේ ‘අයවැය සහාය සේවා සහ හදිසි අවශ්‍යතා වගකීම්” ව්‍යාපෘතිය යටතේ සලසා ගැනීමට නියමිතයි.

සමෘද්ධිලාභීන්ට, වතු ජනතාවට, විශ්‍රාමිකයන්ට හා රාජ්‍ය සේවකයන්ට 2022 වසර ආරම්භයේ රජය හඳුන්වා දුන් සහන පැකේජයට අවශ්‍ය වියදම් ද මෙමගින් සපුරා ගැනීමට නියමිතව ඇත.

ඩයනා උදයංගනී

Source – Lankadeepa
Leave a Reply

Your email address will not be published.