උණුසුම් පුවත්
Search
ship 1 1

ලංකාවේ නැව් 02ක් සිංප්පූරුවට කුලියට දෙන්න කැබිනට්ටුවේ අනුමැතිය

309

ලංකා නැව් සංස්ථාව සතු නෞකා 02ක් ජාත්‍යන්තර කුලී වෙළෙඳපොළ තුළ සේවයේ යෙදවීමට තීරණය කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව එම්/වී සිලෝන් බ්‍රීස් (Ceylon Breeze) සහ එම්.වී. සිලෝ ප්‍රින්සස් (Mv.Ceylon Princess) යන නෞකා දෙක 2022 නිරිත දිග මෝසම් කාලය තුළ කුලී සේවයේ යෙදවීම පිණිස අභිලාශ ප්‍රකාශ කිරීම් කැඳවා ඇත.

එම කොන්ත්‍රාත්තුව සිංගප්පූරුවේ එම්/එස් වොලම් ෂිප්ං (Wallem Shipping Pte Ltd) ආයතනය වෙත ප්‍රදානය කිරීම පිණිස වරාය, නාවික හා ගුවන් සේවා අමාත්‍යවරයා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කර ඇත.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *