උණුසුම් පුවත්
Search
constuction

ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය මිල 400%කින් ඉහළට

237

ඉදිකිරීම් ක්‍ෂේත්‍රයට අදාළ භාණ්ඩ වල මිල ගණන් එම සමාගම් වලින් අසීමිත ලෙස ඉහළ දමා ඇති බවත් රාජ්‍ය නිලධාරීන් ඒ සම්බන්ධයෙන් නිහඬව බලා සිටින බවත් ජාතික ඉදිකිරීම් සේවක සංගමය චෝදනා කරනවා.

පින්තාරු අමුද්‍රව්‍ය වල මිල සියයට 400කින් ඉහළ ගොස් ඇති බවත් රුපියල් 750 තිබූ තීන්ත ලීටරයක මිල මේ වනවිට රුපියල් 4,215ක් වී ඇති බව ද එම සංගමය සඳහන් කරයි.

image 419

රුපියල් 960ට තිබූ සිමෙන්ති කොට්ටයක මිල මේ වන විට රුපියල් 2,820ක් බවත් රුපියල් 850ට තිබූ වෑල්ඩින් කූරු පැකට් එකක මිල රුපියල් 2,600ක් බව ද එම සංගමය කියා සිටී.

රුපියල් 3,500ට තිබූ අ(ර්)ත් වයර් රෝලක මිල මේ වනවිට රුපියල් 19,500ක් බව ත් එම සංගමය සඳහන් කරන අතර මේ ඔස්සේ ඉදිකිරීම් ක්‍ෂේත්‍රයේ නියැළෙන පිරිස් දැඩි අර්බුදකාරී තත්ත්වයකට පත්ව ඇති බව ද එම සංගමය වැඩිදුරටත් සඳහන් කරයි.