උණුසුම් පුවත්
Search
sanath

”බෝතල් කළ ජලය ලීටරයක් කඩේ 150යි, ඒ නිසා වතුර බිල වැඩි කරනවා” – සනත් නිශාන්ත

147

ඉදිරියේ දී තව දුරටත් ජල ගාස්තු සංශෝධනයක් සිදුකළ යුතු බව ජල සම්පාදන රාජ්‍ය අමාත්‍ය සනත් නිශාන්ත පවසනවා.

විදුලිබල හා බලශක්ති සහ ජල සම්පාදන යන අමාත්‍යාංශ වල වැය ශීර්ෂයට එක්වෙමින් අමාත්‍යවරයා මේ බව කියා සිටියා.

”ජල ලීටරයක් ජනතාවට ලබා දෙන්නේ සත 2 මුදලකට. හැබැයි බෝතල් කළ ජලය ලීටරයකක් ජනතාව මිලදී ගනිද්දී රුපියල් 150ක් යනවා. අද මේ සඳහා විශාල පිරිවැයක් යනවා. ඒක නිසා මිල වැඩි කිරීමකට අපිට යන්න වෙනවා” යැයි ජල සම්පාදන රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා කියා සිටියා.

ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවාහන මණ්ඩලයේ නිලධාරීන් පසුගිය දිනෙක පැවති ජල සම්පාදන කටයුතු පිළිබඳ අමාත්‍යාංශයීය උපදේශක කාරක සභාව අමාත්‍ය කෙහෙලිය රඹුක්වැල්ලගේ සභාපතිත්වයෙන් පාර්ලිමේන්තුවේ පැවති හමුවකදී කියා සිටියේ මෑතක දී ජල ගාස්තු වැඩි කළ ද ජල සම්පාදනය සඳහා යන වියදම පෙර තිබූ ප්‍රමාණයට වඩා 50% කින් පමණ වැඩි වී ඇති බවයි. එම නිසා වර්තමාන ජල ගාස්තුව වියදමට සාපේක්ෂව ප්‍රමාණවත් නොවන බව නිලධාරීහු පෙන්වා දුන්හ.

මෙහිදී සමෘද්ධි ලාභීන්, වැඩිහිටි ප්‍රජාව ඇතුළු අඩු ආදායම්ලාභීන් හැර අනෙකුත් පාර්ශ්ව සඳහා ජල ගාස්තු සංශෝධනය කිරීම පිළිබඳ අවධානය යොමු කරන බව අමාත්‍යවරයා සඳහන් කර ඇත.

තවද පානීය ජල බෝතල් වලින් රජයට බදු මුදලක් අයකිරීම පිළිබඳව සහ දිවයිනේ විවිධ ප්‍රදේශවල පවතින ජල ව්‍යාපෘති වල වර්තමාන ප්‍රගතිය පිළිබඳව ද මෙහිදී සාකච්ඡා වී ඇත.