උණුසුම් පුවත්
Search
egypt

දෘශ්‍යාබාධිත අයට විනෝද වෙන්න අලුත් තැනක්

56

ඊජිප්තුව අන්ධ පුද්ගලයින්ට විනෝද වීම සඳහා වෙරළ කලාපයක් පළමු වරට නම් කර ඇති බවට විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරනවා.

මෙලෙස විවෘත කිරීමට කටයුතු කර ඇත්තේ අල්-මන්දාරා දිස්ත්‍රික්කයට අයත් වෙරළ තීරයක් වන අතර එමගින් අන්ධ සහ දෘශ්‍යාබාධිත පුද්ගලයින්ට ඉමහත් සතුටක් ලබාගැනීමට අවස්ථාව හිමි වනු ඇති බව සඳහන්.

ඇලෙක්සැන්ඩ්‍රියාවේ සංචාරක හා නිවාඩු නිකේතන මධ්‍යම පරිපාලන ප්‍රධානී ගමාල් රෂාඩ් ප්‍රකාශ කර සිටියේ අන්ධ පුද්ගලයින්ගේ ක්‍රියාකාරකම් ඉතා සමීපව නිරීක්ෂණය කරන බවයි.
Leave a Reply

Your email address will not be published.