උණුසුම් පුවත්
Search
sathosa

සතොසටත් සුරා බලපත්

173

සතොස අලෙවි සැල් වෙත ද සුරාබදු බලපත්‍ර ලබදෙන බව සුරාබදු කොමසාරිස් එම්.ජේ ගුණසිරි පවසනවා.

එමගින් රජයට ලබාගත හැකි සුරාබදු ආදායම ද වැඩිකරගත හැකි බවයි ඔහු පවසන්නේ.

සුරාබදු මගින් රජයට වැඩිම ආදායමක් හිමිකරගත හැක්කේ සුපිරි වෙළෙඳ සැල් සහ සතොස අලෙවිසැල් වෙත සුරාබදු බලපත් ලබාදීම මගින් යැයිද ඔහු සඳහන් කර සිටිනවා.
Leave a Reply

Your email address will not be published.