උණුසුම් පුවත්
Search
salary

රාජ්‍ය සේවකයින්ට අසුබ ආරංචියක් – ජූලි මස පඩිය නෑ ?

450

පවතින වාතාවරණය හමුවේ මෙම මාසයේ රජයේ සේවකයන්ට නියමිත දිනට වැටුප් ගෙවීම සම්බන්ධයෙන් ද ගැටලු සහගත තත්ත්වයක් ඇති වන බව ජ්‍යෙෂ්ඨ ඇමැතිවරයෙක් ‘අරුණ’ට ඊයේ (12) පවසා තිබෙනවා.

වැටුප් ගෙවීම සඳහා මුදල් මුද්‍රණය කළ යුතු වන අතර ඒ සඳහා කැබිනට් තීරණයක් ගත යුතු වනවා.

පවතින තත්ත්වය මත කැබිනට් රැස්වීමක් කැඳවිය හැකි ද යන්න ගැටලුවක් බවත් එම තත්ත්වය මගහරවාලීමට නම් කළ යුතු එකම දේ වන්නේ දින කිහිපයකට වැඩ බලන ජනාධිපතිවරයා වශයෙන් පත්වන රනිල් වික්‍රමසිංහ විසින් හදිසි කැබිනට් රැස්වීමක් කැඳවනු ලැබීම බවත් ඇමැතිවරයා සඳහන් කර තිබෙනවා.

හදිසි කැබිනට් රැස්වීමක් නොකැඳවුවහොත් මෙම මස 25 වැනිදාට වැටුප් ගෙවීමට නොහැකි වනු ඇතැයි ද ඔහු කියා සිටිනවා.

මුදල් මුද්‍රණය කිරීමට නීතිමය අවකාශ සැලසෙන්නේ කැබිනට් තීරණය මුදල් මණ්ඩලයට යොමු කිරීමෙන් පසුව වන අතර අතිකාල, නිවාඩු, ජීවන වියදම් වැනි සියලු දීමනා හැර වැටුප් සඳහා පමණක් මාසයකට අවශ්‍ය වන මුදල රුපියල් බිලියන 29ක් පමණ වන බවත් සඳහන්.

නිලන්ත මදුරාවල

Source – Aruna
Leave a Reply

Your email address will not be published.