උණුසුම් පුවත්
Search
night

රාත්‍රියේ දී වාහන වලින් කෙරෙන ජාවාරමක් හෙළිවෙයි

186

නිවෙස් වල සහ මහමඟ නතර කර ඇති වාහන වලින් ඉන්ධන සොරාගැනීම් සම්බන්ධව තොරතුරු ප්‍රදේශ කිහිපයකින් වාර්තා වනවා.

ඇතැම් ප්‍රදේශ වල නිවෙස් වල ඉදිරිපිට නතර කර ඇති යතුරුපැදි සහ ත්‍රීරෝදරථ වලින් ද රාත්‍රී කාලයේ දී ඉන්ධන සොරකම් කර ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.

ඉන්ධන ටැංකි වල බට කපා මෙලෙස ඉන්ධන සොරාගෙන ඇති බව වාර්තා වී තිබෙනවා.

මේ සම්බන්ධයෙන් ජනතාව අවධානයෙන් කටයුතු කළ යුතුව ඇති බව එම තොරතුරු සැළකිල්ලට ගැනීමෙන් තහවුරු වනවා.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *