උණුසුම් පුවත්
Search
tax

තවත් බදු ගාස්තු සංශෝධනයක් – VAT බද්ධත් ඉහළට

59

එකතු කළ අගය මත බද්ද (VAT) 05 වැනිදා සිට 15% දක්වා ඉහළට නංවා තිබීම සමග දුරකථන සමාගම් සිය සේවාවන් සඳහා ගාස්තු ඉහළ නංවන්නට ඉල්ලුම් කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව ලබන 5 වැනිදා සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ජංගම දුරකතන, ස්ථාවර දුරකතන, බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් ගාස්තු හා අමතර සේවා (පෙර ගෙවුම්/ පසු ගෙවුම්) ගාස්තු 20%කින් ඉහළ නැංවීමට විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිෂන් සභාවේ (TRC) අනුමැතිය හිමිව තිබෙනවා.

image 9Leave a Reply

Your email address will not be published.