උණුසුම් පුවත්
Search
LABOUR

සෑම සිකුරාදාටම වැසෙන කම්කරු කාර්යාලයෙන් නිවේදනයක්

391

රජයේ වියදම් අඩු කිරීමේ පියවරක් ලෙස ලබන 03 වැනිදා සිට සෑම සිකුරාදාම කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රධාන කාර්යාලය සහ දිස්ත්‍රික් කාර්යාල වසා තැබීමට තීරණය කළ බව කම්කරු කොමසාරිස් ජනරාල්වරයා පවසනවා.

එම කාර්යාල වසා තැබීමෙන් සිකුරාදා දින වල සේවක අර්ථ සාධක සහ සේවක භාරකාර අරමුදල් වල කටයුතු සිදු නොවන බව දන්වා තිබෙනවා.

යොහාන් භාසුර




Leave a Reply

Your email address will not be published.