උණුසුම් පුවත්
Search
teacher

ගුරුවරුන්ටත් ළඟම පාසලට මාරුවෙන්න අවස්ථාවක්

144

පවතින ප්‍රවාහන දුෂ්කරතා හේතුවෙන් ගුරුවරුන්ට සහන සැලසීම සඳහා කොන්දේසි වලට යටත්ව අදාළ ගුරුවරුන්ගේ ඉල්ලීම් සලකා බලා පහසු පාසැල් වෙත තාවකාලීක සේවා අනියුක්ත කිරිමට අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය තීරණය කර තිබෙනවා.

එහිදී අනුගමනය කළ යුතු කරුණු සම්බන්ධයෙන් අධ්‍යාපන ලේකම්වරයා විසින් විශේෂ චක්‍රලේඛයක් මගින් පළාත් අධ්‍යාපන බලධාරීන් වෙත දැනුම් දී ඇත.

ඒ අනුව මෙම තාවකාලික අනියුක්ත කිරීම් වලංගු වන්නේ මෙම වසරේ දෙසැම්බර් මස 31 වෙනිදා දක්වා පමණක් බවයි අධ්‍යාපන ලේකම්වරයා දැනුම් දී ඇත්තේ.

එකම පළාත තුළ ඇති ජාතික පාසල් අතර සහ ජාතික පාසල් හා පළාත් පාසල් අතර ගුරුභවතුන්ට අනුයුක්ත කිරිම සඳහා අදාළ පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂක වෙත බලය පවරනු ලබා තිබෙනවා.

පළාත් දෙකක් අතර පළාත් සභා පාසල් ගුරු භවතුන් අනුයුක්ත කිරිම අදාළ පළාත් වල පළාත් රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභා ලේකම්ගේ අනුමැතිය මත සිදු කිරීමට ද යෝජනා කරනු ලැබේ.

පළාත් අතර සිදුවන ජාතික පාසල් වලට අනුයුක්ත කිරීම අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ (ගුරු ස්ථාන මාරු) විසින් සිදුකරනු ඇත.

මෙම සියලු ගුරු මාරුවීම් පාසලේ ඉගෙනුම් ක්‍රියාවලියට බාධාවක් නොවන පරිදි අදාළ පාසල් දෙකෙහි විදුහල්පතිවරුන්ගේ ලිඛිත එකඟතාවය මත පමණක් සිදුකළ යුතු බවයි අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේ ලේකම්වරයා විසින් දැනුම් දී ඇත්තේ.

මෙම ස්ථාන මාරුවීම් සිදුකිරීමේදී සපුරාලිය යුතු කොන්දේසි මාලාවක් ද අධ්‍යාපන ලේකම්වරයා විසින් හඳුන්වා දී ඇත.

එහිදී ඉල්ලුම් කරනු ලබන ගුරුභවතා අදාළ පාසලේ අතිරික්ත නම්, ඔහු හෝ ඇය වෙනුවෙන් අනුප්‍රාප්තිකයෙකු ලබාදීමේ අවශ්‍යතාවයක් නොමැත.

ඉල්ලුම් කරන ගුරුවරයා පාසලේ අතිරික්ත නොවේ නම්, සුදුසු අනුප්‍රාතිකයෙකු ලබා දීමෙන් පසුව අනුයුක්ත කිරිම සිදුකළ යුතුය.

එමෙන්ම විදුහල්පතිවරුන්ගේ එකඟතාවය මත සුහද ස්ථාන මාරු වීම සිදුකරන ආකාරයටම එම පදනම මත සිදු කරන අනුයුක්ත කිරිම ද සලකා බැලිය යුතු බවයි අධ්‍යාපන ලේකම්වරයා විසින් නිකුත් කර ඇති ලිපියේ දැක්වෙන්නේ.
Leave a Reply

Your email address will not be published.