උණුසුම් පුවත්
Search
miyannmar and srilanka

ලංකාවේ ඉතිරි වූ අතිරික්ත ෆයිසර් තොග මියන්මාරයට දී සහල් ගේන්න එකඟතාවක්

127

පසුගිය කාලයේ මෙරටට ආනයනය කරනු ලැබූ නමුත් ප්‍රයෝජනයක් ගන්නට බැරිව ගිය ෆයිසර් එන්නත් ලක්ෂ හයක තොගයක් මියන්මාරයට ලබාදී ඒ වෙනුවෙන් එරටින් සහල් ලබාගැනීමට කටයුතු කරන බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ සැපයුම් සේවා අධ්‍යක්ෂ සහ ඖෂධ ආධාර පිළිබඳ සම්බන්ධීකාරක වෛද්‍ය අන්වර් හම්දානි දන්වා තිබෙනවා.

තව මාසයකින් පමණ කල් ඉකුත් වීමට නියමිත මෙම එන්නත් ශ්‍රී ලංකාවේ තබාගැනීම නිෂ්ඵල බවත් මේ වනවිට කොරෝනා සමනය වී ඇති පසුබිමක ලංකාවේ කොරෝනා එන්නත්කරණයට පිරිස් නොපැමිණෙන බැවින් අතිරික්තය නාස්ති වීමට පෙර හුවමාරු ගනුදෙනුවක් සඳහා යෝජනා වී තිබේ.

මේ ගැන යෝජනා කළ විට එම එන්නත් තොගය බාරගැනීමට මියන්මාරය කැමැත්ත පළ කර ඇති බව ද වාර්තා වේ.
Leave a Reply

Your email address will not be published.