උණුසුම් පුවත්
Search

මත්පැන් සහ සිගරට් මිල යළි ඉහළට

195

මත්පැන් සහ දුම්වැටි මිල සැලකිය යුතු මිලකින් යළි ඉහළ යාමට නියමිත බව වාර්තා වේ.

එතනෝල් ඇතුළු මත්පැන් නිශ්පාදන අමුද්‍රව්‍ය ගෙන්වා ගැනිමේ අපහසුතාව හා හිඟය මත දේශීය මත්පැන් මිල ද විශාල මුදලකින් ඉහළ යාමට නියමිත බවයි වාර්තා වන්නේ.

බොහෝ දුරට බහුලව භාවිත කරන අති විශේෂ බෝතලයක මිල රු. 1,000කට ආසන්න මිලකින් ඉහළ යාමට නියමිත බව ද වාර්තා වේ.

මේ අතර සිගරට් මිලද රු.20කට ආසන්න මිලකින් ඉහළ යාමට නියමිත බවටත් මාධ්‍ය වාර්තා පළවී තිබේ.
Leave a Reply

Your email address will not be published.