උණුසුම් පුවත්
Search
train

දුම්රිය ආසන කලින් වෙන්කිරීමේ ගාස්තුව යළිත් වැඩි කරයි

122

දුම්රිය කලින් ආසන වෙන් කිරීමේ ගාස්තුව ලබන අගෝස්තු මස 01 වැනිදා සිට ඉහළ දැමීමට දුම්රිය බලධාරීන් කටයුතු කරමින් සිටින බව දුම්රිය වෘත්තීය සමිති පවසනවා.

දුම්රිය කලින් ආසන වෙන් කරවාගැනීමේ ගාස්තු මීට මාසයකට ආසන්න කාලයකට පෙර විශාල ප්‍රතිශතයකින් ඉහල දැමූ බවත් සාමාන්‍ය ප්‍රවේශපත් ගාස්තුව මෙම මස 25 වන දින ඉහළ දැමීම සමඟ මෙම කලින් ආසන වෙන් කිරීමේ ගාස්තුව යළි ඉහළ දැමීමට කටයුතු කරමින් සිටින බවත් දුම්රිය වෘත්තිය සමිති වැඩිදුරටත් චෝදනා කරයි.

යොහාන් භාසුර

Source – Lankadeepa
Leave a Reply

Your email address will not be published.