උණුසුම් පුවත්
Search
gotago home

විරෝධතාවයට එක් වූ තරුණයෙක් රෝහලට

93

චැතම් වීදියේ දී හිසට වෙඩි වැදුණු තරුණයෙකු මේ වන විට රෝහල්ගත කිරීමට කටයුතු කරමින් සිටිනවා.

ජන අරගලයට සහභාගී වෙමින් සිටි තරුනයෙකුයි මෙලෙස වෙඩි ප්‍රහාරයට ලක්ව ඇත්තේ.
Leave a Reply

Your email address will not be published.