උණුසුම් පුවත්
Search
water

කොළඹ ප්‍රදේශ කිහිපයකට හදිසි ජල බිඳ වැටීමක්

71

කොළඹ ප්‍රදේශ කිහිපයකට හදිසියේ ජල සැපයුම අත්හිටුවා තිබේ.

ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවාහන මණ්ඩලය සදහන් කළේ කොළොන්නාව නගර සභා බල ප්‍රදේශය – මොරගස්මුල්ල – රාජගිරිය – නාවල පාර සහ විවෘත විශ්වවිද්‍යාලය දක්වා සම්බන්ධිත අතුරු මාර්ග වල මෙලෙස ජල සැපයුම අත්හිටුවා ඇති බවයි.

කොළොන්නාවේ සිට පැමිණෙන ප්‍රධාන ජල නල පද්ධතියේ හටගත් දෝෂයක් මීට හේතු වී ඇත.

අද (03) පෙරවරු 10 පමණ වන විට ජල සැපයුම යථා තත්වයට පත් කිරීමට හැකිවනු ඇති බවයි ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවාහන මණ්ඩලය නිවේදනය කරන්නේ.
Leave a Reply

Your email address will not be published.