උණුසුම් පුවත්
Search
ranil

අගමැති රනිල්ගෙන් අද විශේෂ ප්‍රකාශයක්

104

පවතින ආර්ථික අර්බුදය විසඳා ගැනීම සඳහා ඉදිරියේදී ගනු ලබන පියවර පිළිබඳව අද (22) අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ පාර්ලිමේන්තුවේදී විශේෂ ප්‍රකාශයක් සිදුකිරීමට නියමිත බව අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලය නිවේදනය කරනවා.
Leave a Reply

Your email address will not be published.