උණුසුම් පුවත්
Search
teacher

ගුරු ස්ථාන මාරුවීම් ගැන අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයෙන් විශේෂ දැනුම් දීමක්

64

2023 නව අධ්‍යයන වර්ෂය තෙක් ගුරු ස්ථාන මාරුවීම් හා අනුයුක්ත අයැදුම්පත් භාර නොගන්නා බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය පවසයි.

නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් එම අමාත්‍යංශය සඳහන් කළේ, වසරේ 2022 අප්‍රේල් මස අයැදුම්පත් කැඳවූ ගුරු ස්ථාන මාරුවීම් සම්බන්ධව මාරු මණ්ඩලය මේ දින වල ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතින බවයි.

එම ගුරු මාරු මණ්ඩල තීරණ 2023 නව අධ්‍යයන වර්ෂය ආරම්භ වීමට පෙර ලබා දීමට අපේක්ෂා කෙරෙන අතර එතෙක් ගුරු ස්ථාන මාරු විම් සඳහා නව අයැදුම්පත් භාර නොගන්නා බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය පවසනවා.

මේ වන විට ප්‍රවාහන අපහසුතා මත අනුයුක්ත ලබාගෙන ඇති ගුරුවරුන්ගේ එම අනුයුක්ත 2022 අගෝස්තු 31 දිනෙන් අවසන් වීමට යෝජනා වී තිබුණ ද එම ගුරුවරුන්ට එම ලිපි වල සඳහන් දිනය දක්වා අදාළ පාසලේ විදුහල්පතිගේ එකඟතාව ඇත්නම් පමණක් එම අනුයුක්ත පාසලේ ම සේවය කළ හැකි අතර 2022.12.31 දිනෙන් පසුව ප්‍රවාහන දුෂ්කරතා හේතුවෙන් අනුයුක්ත ලිපි නැවත නිකුත් නොකරන බව සියලු ම විදුහල්පතිවරුන් වෙත දන්වා ඇති බව ද අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය නිකුත් කළ නිවේදනයේ දැක්වේ.

එහි වැඩිදුරටත් දැක්වෙන්නේ, එසේ වුව ද ගර්භණී ගුරිවරියන් වෙත ලබා දෙනු ලබන අනුයුක්ත, වෛද්‍ය වාර්තා මගින් සනාථ වන සෞඛ්‍ය හේතු මත දෙනු ලබන අනුයුක්ත සහ පාසල්වල සේවා අවශ්‍යතා පාදක කර ගනිමින් ලබාදෙන අනුයුක්ත කිරීම් සඳහා ඉහත පරිදි කටයුතු කිරීම අදාළ නොවන අතර එම අනුයුක්ත කිරීම් අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේ අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ (ගුරු මාරු) විසින් ලබා දෙනු ඇති බව ය.
Leave a Reply

Your email address will not be published.