උණුසුම් පුවත්
Search
ol

සා/ පෙළ සිසුන්ට ළඟම විභාග මධ්‍යස්ථානයට යන්නැයි විශේෂ පණිවුඩයක්

273

මේ වන විට සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට මුහුණ දෙමින් සිටින සියලුම අපේක්ෂකයින් සඳහා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව විසින් විශේෂ දැනුම් දීමක් සිදුකර තිබෙනවා.

කිසියම් අපේක්ෂකයෙකු හට ගංවතුර හෝ වෙනත් ආපදා තත්ත්වයක් හේතුවෙන් නියමිත විභාග මධ්‍යස්ථානයට පැමිණීමට නොහැකි නම් ළඟම පිහිටි විභාග මධ්‍යස්ථානය වෙත ගොස් සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය සඳහා පෙනී සිටිය හැකි බවයි විභාග දෙපාර්තමේන්තුව දැනුම් දී ඇත්තේ.

ඒ අනුව සිසුන්ට ඒ සඳහා අවසර හිමිවෙනු ඇති.
Leave a Reply

Your email address will not be published.