උණුසුම් පුවත්
Search
pregnent

දරු ප්‍රසූතිය ආසන්න ගැබිනි මවුවරුන්ට විශේෂ පණිවුඩයක්

72

ගැබිනි මවුවරුන් දරු ප්‍රසුතියට ආසන්නව ඇති විට ඒ ආසන්න දිනවල දී ළඟම රෝහලට ඇතුළත් වන ලෙසත් නිවෙස් තුළ දරුවන් ප්‍රසූත කිරීම දරුවාත් මවගේත් ජීවිත වලට අනතුරක් වීමට හැකි ක්‍රියාවක් බව සමස්ත ලංකා පවුල් සෞඛ්‍ය සේවා නිලධාරීන්ගේ සංගමය සඳහන් කරයි.

පවතින ඉන්ධන ගැටලුව නිසා නිවසකදී දරු ප්‍රසූතියක් සිදුකිරීමට අවශ්‍ය පහසුකම් සැලසීමට ප්‍රදේශයේ පවුල් සෞඛ්‍ය සේවා නිලධාරීනියට නිසි වේලාවේදී අදාළ ස්ථානයට පැමිණීමට පවා නොහැකි විය හැකි බව ද එම සංගමයේ සභාපතිනී දිප්ති ජයතුංග පවසයි.

පවතින ඉන්ධන හිඟය නිසා රෝහල්ගත වීමට අපහසුතා ඇති ගැබිනි මවුවරුන්ට නිවෙස් තුළදරු ප්‍රසුත සිදුකිරීමට අවශය පහසුකම් සලසන බවට සෞඛ්‍ය සේවාව තුළ පසුගිය කාලයේ යෝජනා ඉදිරිපත් වී තිබු බවත්, එහෙත් එම යෝජනාව අනුමත කළ හැකි යෝජනාවක් නොවන බවත් ඔහු පවසා සිටියාය.

නිවෙස් තුළ දරු ප්‍රසූතියක් සිදුකිරීම සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත ක්‍රමයක් නොවන බවත්, රෝහල්වල සියලුම කාර්යමණ්ඩල සිටියදී පවා දරුවන් ප්‍රසූත සිදුකිරීමේදී ගැබිනි මවුවරුන් අසාධ්‍ය තත්වයන්ට පත්වන අවස්ථා පවා තිබෙන බවත් දිප්ති යතුංග සඳහන් කළාය.

මේ නිසා ගැබිනි මවුවරුන් කල් වෙලා ඇතිව ළඟම රෝහලට ඇතුළත් වීම මගින් දරු ප්‍රසුති සිදුකිරීමට පහසුකම් තිබෙන රෝහල් වෙත යොමු කිරීම සිදුවන බවත්, දැනට දරු ප්‍රසූත සිදුකිරීමට පහසුකම් නොමැති ග්‍රාමීය රෝහල් වලට පර්යන්ත රෝහලට අවශය පහසුකම් ලබාදෙන ලෙස සෞඛ්‍ය බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටින බවත් ඒ මහත්මිය ප්‍රකාශ කළාය.

ග්‍රාමීය රෝහල්වලට පර්යන්ත රෝහල්වලට අදාළ පහසුකම් ලබාදීම තුළින් ඉන්ධන ගැටලුව නිසා හෝ ප්‍රවාහන ගැටලුව නිසා රෝහල්ගත වීමේදී ගැබිනි මවුවරුන්ට ඇතිවන අපහසුතාවන් මගහරවා ගැනීමට හැකියාව ලැබෙන බවත්, මෙම ක්‍රමය තුළින් මවත් දරුවන් සුරක්ෂිත කර ගැනීමට අවස්ථාව හිමිවන බවත් සභාපතිනිය පවසා සිටියාය.

(එව්.අයි. තුෂාර)
Leave a Reply

Your email address will not be published.