උණුසුම් පුවත්
Search
dewata highway

දකුණු අධිවේගයේ ”දෙවට අධිවේගි පිව්සුම් මාර්ගය” භාවිත කරන්නන්ට විශේෂ නිවේදනයක් !

208

ගාල්ල – පින්නදූව දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ දෙවට අධිවේගි පිව්සුම් මාර්ගය හරහා ඇති දුම්රිය මාර්ගයේ හදිසි අළුත්වැඩියා කටයුත්තක් හේතුවෙන් අද (06) රාත්‍රි 10.00 සිට හෙට (07) අලුයම 05.00 දක්වා තාවකාලිකව වසා තබන බව දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවේ අධිකාරි ඉංජිනේරු කාර්යාලය නිවේදනය කර සිටිනවා.

ඒ අනුව එම කාලය තුළ දුම්රිය හරස් මාර්ගය හරහා ගමන් ගන්නා රථ වාහන විකල්ප මාර්ගයක් ලෙස නුගදූව හංදියෙන් කටුගොඩ – අකුරැස්ස මාර්ගය භාවිත කරන ලෙසයි එම කාර්යාලය ජනතාවට දැනුම් දී සිටියේ.