උණුසුම් පුවත්
Search
police 1 1

මහරගමදී අරගලයට පොලිස් නිලධාරියෙකුත් එක්වෙයි

296

මේ වන විට මහරගම ප්‍රදේශයෙන් විශේෂ සිදුවීමක් වාර්තා වනවා.

ඒ, අරගලයට සහාය වීම සඳහා පාගමනින් ජනතාව කොළඹ බලා යන අතර ඊට සහාය දක්වමින් පොලිස් නිලධාරියෙක් ද එකතු වීමයි.

ඔහු ද තම සහාය අරගලයට ලබාදීමට කටයුතු කරනු ලැබුවා.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *