උණුසුම් පුවත්
Search
nimal punchihewa

පළාත් පාලන මැතිවරණයක් අත ළඟ

36

පළාත් පාලන මැතිවරණය පැවැත්වෙන දිනය ප්‍රකාශයට පත්කිරීමේ බලය ඉදිරියේදී සිය කොමිසමට පැවරෙන බව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ සභාපති නිමල් ජී පුංචිහේවා මපවසනවා.

කොළඹ පැවති උත්සවයකට එක්වෙමින් නිමල් ජී. පුංචිහේවා මේ බව කියා සිටියා.

ඔහු පෙන්වා දෙන්නේ වසරකින් පළාත් පාලන ආයතන වල නිල කාලය දීර්ඝ කර ඇති බවත් එම කාලය ලබන වසරේ මාර්තු 25 වන දිනෙන් අවසන් වන බවයි.

ඒ අනුව, මැතිවරණය පවත්වන දිනය ලබන සැප්තැම්බර් 20 වන දිනෙන් පසු ප්‍රකාශයට පත්කිරීමේ බලය මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවට හිමි වන බව ඔහු මෙහිදී කියා සිටියා.
Leave a Reply

Your email address will not be published.