උණුසුම් පුවත්
Search
galle protest

ගාල්ලේ නීතිඥවරුන් සහ සිවිල් ක්‍රියාකාරීන් පිරිසක් අදත් විරෝධතා පා ගමනක

98

වත්මන් පාලනයට විරෝධය දක්වමින් ගාල්ල, කොටුව පරිශ්‍රයේ සිට ආරම්භ කරන ලද සාමකාමී විරෝධතා පා ගමනක් මේ වන විට ගාල්ල නගරයට සේන්දු වෙමින් සිටිනවා.

ගාල්ල කොටුව උසාවියේ නීතිඥවරුන් පිරිසක් සහ සිවිල් වැසියන් ඇතුළු පිරිසක් මෙලෙස විරෝධතා පුවරු රැගෙන සහභාගී වෙමින් සිටියි.

image 2Leave a Reply

Your email address will not be published.