උණුසුම් පුවත්
Search
breaking

පාර්ලිමේන්තුව වාර අවසන් කරමින් ගැසට්ටුවක් නිකුත් කෙරේ

143

අද (28) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට පාර්ලිමේන්තුව වාර අවසාන කිරීමට ජනාධිපතිවරයා විසින් තීරණය කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව ඊට අදාළ ගැසට් නිවේදනය මීට සුළු මොහොතකට පෙර නිතුක් කෙරුණා.

ගැසට් නිවේදනයට අනුව පාර්ලිමේන්තුවේ මීළඟ වාරය පටන් ගනු ලබන්නේ ලබන මස 03වන දිනයි.

ඊට අදාළ ගැසට් නිවේදනය පහතින්.

image 577Leave a Reply

Your email address will not be published.