උණුසුම් පුවත්
Search
blood drive

OKI ජාත්‍යන්තර පාසල් ජාලයෙන් ලේ දන්දීමේ වැඩසටහනක්

90

OKI ජාත්‍යන්තර පාසල් ජාලය මඟින් සංවිධානය කරනු ලබන වාර්ෂික ලේ දන්දීමේ වැඩසටහන මෙවරත් පැවැත්වීමට සියලු කටයුතු සූදානම් කර තිබේ.

ඒ අනුව එළඹෙන දෙසැම්බර් මස 10 වනදා උදෑසන 09 සිට වත්තල පිහිටි OKI පාසල් පරිශ්‍රයේ මෙම ලේ දන්දීමේ වැඩසටහන පවත්වනු ලැබේ.

ජීවිතයක් බේරා ගැනීම සඳහා ලේ බිඳක් දන් දී දායකත්වය ලබාදීමට කැමති ඔබ සැමට මේ වෙනුවෙන් ඇරයුම් කර සිටියි.

රටේ පවතින රුධිර අවශ්‍යතාවය වෙනුවෙන් මේ සඳහා ඔබේ දායකත්වය වඩාත් අගය කොට සැළකේ.

image 211