උණුසුම් පුවත්
Search
doctors

හොර වෙදුන් සහ හොර හෙදියන් 40,000ක් ප්‍රතිකාර සේවා වල

189

වෛද්‍යවරුන් ලෙස හා වෙනත් සෞඛ්‍ය සේවකයන් ලෙස ව්‍යාජ ආකාරයට 40,000කට අධික පිරිසක් ප්‍රතිකාර සේවා වල නිරතව සිටින බව වෛද්‍ය හා සිවිල් අයිතිවාසිකම් පිළිබඳව වෛද්‍යවරුන්ගේ වෘත්තීය සමිති සන්ධානයේ සභාපති විශේෂඥ වෛද්‍ය ජී. ජී. චමල් සංජීව පවසනවා.

ඇතැම් වෛද්‍යවරුන්ගේ බිරින්දෑවරුන් හා වෛද්‍යවරියන්ගේ සැමියන් වෛද්‍යවරුන් ලෙස කටයුතු කරන අවස්ථා පවා තිබෙන බවත්, මීට අමතරව හෙද නිලධාරීන් ලෙස හා වෙනත් සෞඛ්‍ය සේවකයන් ලෙස ව්‍යාජ පිරිස් කටයුතු කරන බවත් ඔහු පවසා සිටියා.

මේ නිසා පෞද්ගලික වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථාන නියාමනය කිරීමට හා රජයේ වෛද්‍යවරුන් රාජකාරි වෙලාවන්හි පෞද්ගලික වෛද්‍ය සේවා වල නිරත වීම වැළැක්වීමට වැඩපිළිවෙළක් අවශ්‍ය බවයි ඔහු සඳහන් කළේ.

එච්. අයි. තුෂාර

Gossip Lanka News