උණුසුම් පුවත්
Search
3

”රජයට පක්ෂව තවමත් 3%ක්” – සමීක්ෂණයකින් හෙළි වූ දේ මෙන්න

175

“රට හිතන හැටි” දීප ව්‍යාප්ත ජනමත විමසුම් සමීක්ෂණයේ ජූනි මාසය සඳහා වන තොරතුරු මේ වන විට නිකුත් කර තිබෙනවා.

Mood of the Nation මැයෙන් ඇමරිකාවේ (Gallup) ආයතනය, එරට ජනමතය විමසුමට ලක් කිරීම සඳහා භාවිතයට ගන්නා ප‍්‍රශ්න සහ ගණනය කිරීම් ශ්‍රී ලංකාවට ගැලපෙන අයුරින් සකසා වෙරිටේ රිසර්ච් මෙම සමීක්ෂණය සිදුකර තිබෙනවා.

රට පුරා වාසය කරන ජනතාව නියෝජනය කෙරෙන නියැදියක් හරහා, රටක සමස්ත ජනමතය විමසුමට ලක්කිරීමට හැකිවීම මෙම ක‍්‍රමයේ විශේෂත්වයයි.

වෙරිටේ රිසර්ච් මේ සඳහා භාවිතා කර තිබෙන්නේ මෙම කරුණ තෘප්ත කරන පුද්ගලයින් 1052නෙකුගේ නියැදියකි.

එම සමීක්ෂණයේ ප‍්‍රතිඵල අනුව, රජයේ වැඩ ගැන ජනතා අනුමැතිය තිබෙන්නේ 3%ක මට්ටමකය. මෙම සමීක්ෂණයේ මංගල මත විමසුම සිදුකළ ගෙවුණු ජනවාරි මාසයේ දී, එම මට්ටම 10%ක් වි තිබෙනවා.

තවද රටේ කටයුතු සිදුවෙමින් තිබෙන ආකාරය ගැන සෑහීමකට පත්වන්නේ ද? යන්නත් මෙම ජනමත විමසුමේ දී, ජූනි මාසය සඳහා එය 2%ක් සෑහීමකට පත්වන බෑවත් එය ජනවාරි මාසයේදී 6%ක මට්ටමේ පැවතුන බවයි සදහන් වෙන්නේ.

ආර්ථිකය ගැන විශ්වාසය කර තිබෙන ඇගයුමේ දී, ජූනි මාසය සඳහා සෘණ 96ක් (-96) ලෙස අගය ලැබී තිබෙනවා.

මෙම ක‍්‍රමවේදය අනුව, සම්පූර්ණ +100 ක අගයක් ලැබෙන්නේ සියලූමදෙනා ආර්ථිකය විශිෂ්ට තත්ත්වයක සහ එය හොඳ අතට හැරෙමින් තිබෙන බව විශ්වාස කරන්නේ නම් පමණකි.

අනෙක් අතට, සම්පූර්ණ -100ක අගය ලැබෙන්නේ සියලූමදෙනා ආර්ථිකය අයහපත් තත්ත්වයකත්, සහ එය තවත් නරක අතට හැරෙමින් පවතින්නේය යන්න විශ්වාස කරන්නේ නම් බවයි සදහන් කර තිබෙනවා.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *