උණුසුම් පුවත්
Search
22

22 සංශෝධනය ඇතුළත් ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කෙරෙයි

90

විසිදෙවෙනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය ගැසට් පත්‍රයක් මඟින් ප්‍රකාශයට පත් කරනු ලැබ ඇත.

විසිදෙවෙනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයට කැබිනට් මණ්ඩලයේ අනුමැතිය පසුගිය දා හිමිවිය.

මෙම ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය ගැසට් නිවේදනයක් මගින් ප්‍රකාශයට පත් කරනු ලැබීමෙන් දින 07කට පසු එය පාර්ලිමේන්තුවේ න්‍යාය පුස්තකයට ඇතුළත් කෙරෙනු ඇත.

සුජිත් හේවාජුලිගේ
Leave a Reply

Your email address will not be published.