උණුසුම් පුවත්
Search
egg 3

තෙල් අවුලෙන් බිත්තර මිල අහස උසට

123

බිත්තර මිල තවදුරටත් ඉහළ යා හැකි බව බිත්තර නිෂ්පාදකයින් පවසයි.

එමෙන්ම රට තුළ පවතින ඉන්ධන අර්බුදය හේතුවෙන් බිත්තර නිෂ්පාදකයින්ට හා සත්ත්ව ආහාර වලට බලපෑම් එල්ල වී ඇති බව ඔවුන් පෙන්වා දෙයි.

ඉදිරියේදී බිත්තරයක මිල රුපියල් 55 දක්වා වැඩි විය හැකි බවයි බිත්තර නිෂ්පාදකයින්ගේ සංගමයේ සභාපති සරත් රත්නායක සදහන් කළේ.
Leave a Reply

Your email address will not be published.