උණුසුම් පුවත්
Search

ප්‍රධාන පුවත්

jaffna

චීනය සමඟ ගිවිසුමකට යාපනයේ උපකුලපති බෑ කියයි

චීනයේ රාජ්‍ය කෘෂිකර්ම...

Read More

විදෙස් පුවත්

දේශපාලනික

කලා විත්ති

Untitled design 14

” අම්මයි අප්පච්චි පුතේ කියනවා නම් හරි ආසයි ” – කාවිංග පෙරේරා

කාවිංග පෙරේරා කියන්නේ...

Read More

ව්‍යාපාරික

ක්‍රීඩා